فارسی

مهاجرت به یک کشور جدید می تواند چالش برانگیز باشد. شما احتمالا سوالاتی دارید که نیاز به پاسخ سریع دارند. اطلاعاتی که به شما و خانواده شما برای زندگی، کار و جا افتادن در بریتیش کلمبیا کمک می کند را بیابید.

این منابع، اطلاعات مربوط به مسکن، آموزش و پرورش، حمل و نقل، امور بانکی، اشتغال، بهداشت و درمان، شهروندی و موارد بسیار دیگری را برای شما فراهم می کنند. ترجمه این اطلاعات به 14 زبان مختلف در دسترس می باشد.

در بریتیش کلمبیا زندگی، کار و تحصیل کنید.