Việt Ngữ

Chuyển đến sống tại một đất nước mới có thể là một thử thách khó khăn. Bạn có thể có nhiều câu hỏi cần được trả lời ngay. Tìm kiếm thông tin để giúp bạn và gia đình sống, làm việc và định cư tại B.C.

Các nguồn này cung cấp thông tin về nhà ở, giáo dục, đi lại, ngân hàng, việc làm, chăm sóc sức khỏe, tư cách công dân và nhiều hơn nữa. Dịch thuật có sẵn bằng 14 ngôn ngữ khác nhau.